Remont i rekonstrukcja

  Technologia ta jest alternatywą dla zwykłych metod układania kabli (w tym przebijania nawierzchni dróg). Jego użytkowanie nie wymaga budowy rowów i wykopów, ogrodzenia terenu oraz ograniczenia ruchu i ludzi. Mikro rowy są wykonywane z minimalnymi ...
  więcej
   Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
   więcej
    W niektórych przypadkach konieczny jest lokalny demontaż nawierzchni dróg, lotnisk przy głębokości górnej warstwy chodnika lub jej części. Potrzeba rozwiązania takich problemów pojawia się w przypadku lokalnej naprawy chodnika, łatania, gdy nie jest ...
    więcej
     W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki ...
     więcej
      Łuszczenie się - łuszczenie się cienkich warstw powierzchni powłoki na dużych powierzchniach, za główną przyczynę występowania uważa się niski stopień przyczepności kamienia cementowego do kruszyw, wynikający ze złej jakości materiałów lub ...
      więcej
       Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
       więcej
        Wady - miejscowe zniszczenie powłoki, mające postać wgłębienia o ostro zaznaczonych krawędziach, zorganizowane w wyniku zniszczenia materiału powłoki pod wpływem obciążeń dynamicznych statków powietrznych i urządzeń specjalnych. Takie wady obejmują ...
        więcej
         ADS DROG-BUD świadczy usługi budowlane: — Szczeliny dylatacyjne; — Kompresja szwów; — Szwy temperaturowe; — inne rodzaje połączeń; Powłoka cementobetonowa ma szereg zalet, z których najważniejsze to trwałość i wysoka wytrzymałość, a jednocześnie ma ...
         więcej
         © 2021 ADS DROG-BUD
         Adres: Rzeczpospolita Polska, Warszawa
         +48 73 208 07 41
         ads.drogbud@gmail.com