Naprawa łuszczenia na nawierzchniach betonowych


Charakterystyczne ubytki i zniszczenia twardych nawierzchni dróg to: łuszczenie się wierzchniej warstwy betonu cementowego, a mianowicie złuszczanie cienkich warstw betonu z powierzchni powłoki betonowej w postaci płatków o grubości 2-5 mm lub cienkich płatków do 40 mm oraz złuszczanie drobnych cząstek tworzących podłoże betonowe - piasek, tłuczeń kamienny , kamień cementowy.

Łuszczenie się powierzchni powłoki przyczynia się do dalszego odpryskiwania większego kruszywa betonowego i prowadzi do niszczenia powierzchni, a w efekcie do powstawania łupin, wybojów, a następnie do odprysków, pęknięć i osiadania płyt drogowych.

Zniszczenie górnej warstwy powierzchniowej nawierzchni cemento betonowej podczas eksploatacji następuje w większości przypadków z powodu niewystarczającej mrozoodporności betonu spowodowanej naruszeniem technologii podczas budowy nawierzchni. W związku z tym możliwe jest spowolnienie (lub zatrzymanie) rozpoczętego procesu niszczącego po przez wykorzystanie specjalnych mas naprawczych na powloce z betonu cementowego, które zwiększają jej mrozoodporność, głównie dzięki hydrofobizacji powierzchni betonowej. Technologia naprawy powstałego łuszczenia się powłoki z betonu cementowego zależy od głębokości zniszczenia. Generalnie dzielimy je na trzy główne grupy. Rozpatrzymy poniżej rodzaje i metody naprawy łuszczenia betonu na drogach betonowych.

Stabilizacja nawierzchni betonowej

1.Celowe jest ustabilizowanie powierzchni betonu na początkowym etapie powstawania łuszczenia (zniszczenie kamienia cementowego do głębokości 5 mm).Technologia stabilizacji nawierzchni betonowej stosuje się na początkowym etapie powstania łuszczenia (zniszczenie nawierzchni betonowej na głębokość do 5 mm.) Ten rodzaj naprawy polega na oczyszczeniu betonu piaskowaniem lub strumieniem wody, a następnie nałożeniu pierwszej i kolejnych warstw specjalnej masy stabilizującej beton.

2. Naprawa nawierzchni betonowej z głębokością łuszczenia do 10mm. Przy głębokości łuszczenia do 10 mm zaleca się wstępne wyrównanie nawierzchni betonowejч przez frezowanie specjalną maszyną, a następnie wzmocnienie betonu specjalnym srodkiem hydrofobowym za pomocą impregnacji.

3.Naprawa łuszczenia głębokością więcej niż 10mm. Podczas łuszczenia głębszego niż 10 mm, naprawa jest wykonywana podobnie do łatania dziur przy użyciu wysokowytrzymałych związków naprawczych zawierających włókna polimerowe i metalowe. Łatanie wiórów i dziur i łuszczenie różnią się rozmirem powierzchni na której występuje defekt. Ze względu na dużą powierzchnię łuszczenie można ciąć samojezdną przecinarką dużymi frezarkami drogowymi.Specjaliści naszej firmy przeprowadzą naprawę przy użyciu dowolnej z tych technologii. Jesteśmy wyposażeni we wszystkie niezbędne maszyny i urządzenia do naprawy łuszczenia nawierzchni betonowej.
Jeśli jesteście zaintersowani opisanymi w artykule towarami lub usługami możecie:
Połączenie:

Więcej z rozdziału Naprawa i przebudowa nawierzchni betonowych dróg i lotnisk

  W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki ...
   Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
    Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
    © 2022 ADS DROG-BUD
    Adres: Polska, Warszawa
    +48 732 080 741
    ads.drogbud@gmail.com