Naprawa nawierzchni betonowych dróg i lotnisk


Główną przyczyną łuszczenia cienkich warstw nawierzchni betonowych na dużych powierzchniach uważa się niski stopień przyczepności kamienia cementowego do kruszyw, wynikający ze złej jakości materiałów lub zakłócenia technologii wykonania prac.

Łuszczenie powoduje pogorszenie warstwy ścieralnej nawierzchni i prowadzi do poważniejszych uszkodzeń. Przy złuszczaniu zmniejsza się grubość powłoki, zwiększa się tworzenie się lodu, zwiększa się zatrzymywanie wilgoci na powierzchni, wszystko to wpływa negatywnie na dalszą wydajność powłoki i prowadzi do jej szybkiego zniszczenia.ADS DROG-BUD oferuje wyeliminowanie wad peelingu przy minimalnych stratach finansowych i czasowych, technologia eliminacji peelingu opracowana na dziesięć lat, pozwoli na przesunięcie terminu naprawy głównej pokrycia nie o parę lat.
Jeśli jesteście zaintersowani opisanymi w artykule towarami lub usługami możecie:
Połączenie:

Więcej z rozdziału Naprawa i przebudowa nawierzchni betonowych dróg i lotnisk

  W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki ...
   Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
    Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
    © 2022 ADS DROG-BUD
    Adres: Polska, Warszawa
    +48 732 080 741
    ads.drogbud@gmail.com