Lokalne naprawy nawierzchni betonowych


Lokalne naprawy nawierzchni betonowych W niektórych przypadkach konieczny jest lokalny demontaż nawierzchni dróg, lotnisk przy głębokości górnej warstwy chodnika lub jej części. Potrzeba rozwiązania takich problemów pojawia się w przypadku lokalnej naprawy chodnika, łatania, gdy nie jest zasadna wymiana płyty na całej powierzchni i na całej głębokości.

Rodzaj demontażu jest pracochłonny i kosztowny, więc takie prace wykonuje się, gdy naprawa lokalnej powierzchni jest ekonomicznie wykonalna.

Technologiczna kolejność prac przy naprawie łat betonowych:

- Oznaczenie mapy;

- Pokrojenie mapy wzdłuż zaznaczonego konturu;

- Czyszczenie mapy;

- Przygotowanie bazy i konturu mapy;

- Montaż szalunków;

- Przygotowanie i ułożenie składu naprawczego;

- Prasowanie;

- Dbałość o świeżo ułożoną kompozycję naprawczą (beton).Możliwe jest wykonanie prac w minimalnym czasie przeznaczonym na prace (poniżej 4 godzin), w tym czasie wykonywany jest nie tylko demontaż powłoki, ale także układanie mieszanki, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości powłoki, umożliwiającej otwarcie ruchu.

Jeśli jesteście zaintersowani opisanymi w artykule towarami lub usługami możecie:
Połączenie:

Więcej z rozdziału Naprawa i przebudowa nawierzchni betonowych dróg i lotnisk

  W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki ...
   Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
    Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
    © 2022 ADS DROG-BUD
    Adres: Polska, Warszawa
    +48 732 080 741
    ads.drogbud@gmail.com