Wykonanie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dróg i lotnisk

Wykonanie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dróg i lotnisk ADS DROG-BUD świadczy usługi budowlane:

— Szczeliny dylatacyjne;

— Kompresja szczelin dylatacyjnych;

— Szczeliny temperaturowe;

— inne rodzaje szczelin;

Nawierzchnia z betonu cementowego ma szereg zalet, z których najważniejsze to trwałość i wysoka wytrzymałość, a jednocześnie ma wady wynikające z właściwości fizycznych powłoki cementowobetonowej, co powoduje konieczność wykonania szczelin dylatacyjnych przeznaczonego do redukcji naprężeń w płycie cementowobetonowej.W przypadku braku szczelin dylatacyjnych w nawierzchni występują naprężenia, które prowadzą do pęknięć, ubytków, znacznego obniżenia nośności, co w konsekwencji prowadzi do skrócenia żywotności nawierzchni z betonu cementowego.

Terminowa naprawa jednoznacznie zaoszczędzi twojej firmie nieduże środki finansowe, a także zapewni nieprzerwaną, nie bez znaczenia dla jakości obsługi twoich klientów.

Nowoczesny park maszynowy ADS DROG-BUD zapewnia wysokie tempo pracy, a zgodność z przepisami technologicznymi budowy, wysoka organizacja pracy pozwala na wykonywanie wszystkich prac "w oknie", co gwarantuje brak zakłóceń w płynnej pracy drogi lub lotniska.

Jeśli jesteś zainteresowany produktem wykonanie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dróg i lotnisk , możesz:
Połączenie:

Więcej z sekcji Naprawa i przebudowa nawierzchni betonowych dróg i lotnisk

  W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki ...
   Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
    Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
     Wady - miejscowe zniszczenie powłoki, mające postać wgłębienia o ostro zaznaczonych krawędziach, zorganizowane w wyniku zniszczenia materiału powłoki pod wpływem obciążeń dynamicznych statków powietrznych i urządzeń specjalnych. Takie wady obejmują ...
      Główną przyczyną łuszczenia cienkich warstw nawierzchni betonowych na dużych powierzchniach uważa się niski stopień przyczepności kamienia cementowego do kruszyw, wynikający ze złej jakości materiałów lub zakłócenia technologii wykonania prac. ...
       W niektórych przypadkach konieczny jest lokalny demontaż nawierzchni dróg, lotnisk przy głębokości górnej warstwy chodnika lub jej części. Potrzeba rozwiązania takich problemów pojawia się w przypadku lokalnej naprawy chodnika, łatania, gdy nie jest ...
        Ostatnim etapem wykonania nawierzchni z płyt prefabrykowanych jest uszczelnienie szczelin wzdłużnych i poprzecznych. Firma ADS DROG-BUD jest gotowa do wykonania kompleksowych prac uszczelniających szczeliny w prefabrykowanych nawierzchniach ...
         Przy głębokości łuszczenia większej niż 10 mm , ale w granicach 40-50 mm wykonuje się naprawę nawierzchni cienkowarstwowej, łączącą frezowanie nawierzchni i stosowanie bez skurczu mieszanek naprawczych typu tiksotropowego z zawartością włókien ...
          Łuszczenie można przypisać typowym wadom nawierzchni cementowo-betonowej na lotniskach i drogach. Podczas obierania górnej warstwy betonu cementowego następuje oderwanie od powierzchni powłoki cienkich warstw betonu w postaci płyt o grubości 2-6 mm ...
           Charakterystyczne ubytki i zniszczenia twardych nawierzchni dróg to: łuszczenie się wierzchniej warstwy betonu cementowego, a mianowicie złuszczanie cienkich warstw betonu z powierzchni powłoki betonowej w postaci płatków o grubości 2-5 mm lub ...
           © 2024 ADS DROG-BUD
           Adres: Polska, Warszawa
           +48 732 080 741
           ads.drogbud@gmail.com