Wymiana zniszczonych odcinków betonowych nawierzchni lotnisk i dróg

W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki dokonuje się przy złuszczaniu i wysokim stopniu zabarwienia, obecności siatki pęknięć na całej powierzchni płyty, uszkodzeniu pokrycia ponad 60% powierzchni - wyboje (zlewozmywaki, wióry), naruszeniu szczelin dylatacyjnych, pojedynczo i w kruszywie.Przyczyną konieczności wymiany płyt betonowych z reguły nie jest terminowa naprawa lokalnych uszkodzeń, normatywnych lub fizycznych, koniec żywotności powłoki betonowej.

Prace mające na celu eliminację wiórów w krawędziach płyt, wybojów w betonie, żelbetonie, powłokach żelbetowych obejmują:

- oznaczanie wadliwych obszarów;

- usunięcie istniejącego materiału uszczelniającego i sznurka uszczelniającego ze szczelin;

- rozgraniczenie wadliwych obszarów;

- demontując starą powłokę;

- Podstawowe przygotowanie;

- przygotowanie mieszanki betonowej;

- układanie mieszanki betonowej;

- wykończenie powierzchni kładzionego betonu;

- opieka nad świeżo wybrukowanym betonem.Wysoka organizacja prac, zastosowanie nowoczesnych technologii wykonania robót pozwala ADS DROG-BUD na wykonanie wszystkich prac w dokładnie przydzielonych ramach, a zastosowanie szybko utwardzających się kompozycji pozwala na wznowienie ruchu na miejscu naprawy już w - 8 godzin po rozpoczęciu prac.

ADS DROG-BUD dokonuje wymiany płyt za pomocą nowoczesnych technologii, przy użyciu zaawansowanych technologicznie przecinarek szczelin firmy Cedima, zastosowanie technologii cięcia tarczami diamentowymi pozwala nie naruszać struktury powłoki betonowej przyległej płyty.
Jeśli jesteś zainteresowany produktem wymiana zniszczonych odcinków betonowych nawierzchni lotnisk i dróg , możesz:
Połączenie:

Więcej z sekcji Naprawa i przebudowa nawierzchni betonowych dróg i lotnisk

  Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
   Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
    Wady - miejscowe zniszczenie powłoki, mające postać wgłębienia o ostro zaznaczonych krawędziach, zorganizowane w wyniku zniszczenia materiału powłoki pod wpływem obciążeń dynamicznych statków powietrznych i urządzeń specjalnych. Takie wady obejmują ...
     Główną przyczyną łuszczenia cienkich warstw nawierzchni betonowych na dużych powierzchniach uważa się niski stopień przyczepności kamienia cementowego do kruszyw, wynikający ze złej jakości materiałów lub zakłócenia technologii wykonania prac. ...
      W niektórych przypadkach konieczny jest lokalny demontaż nawierzchni dróg, lotnisk przy głębokości górnej warstwy chodnika lub jej części. Potrzeba rozwiązania takich problemów pojawia się w przypadku lokalnej naprawy chodnika, łatania, gdy nie jest ...
       ADS DROG-BUD świadczy usługi budowlane: — Szczeliny dylatacyjne; — Kompresja szczelin dylatacyjnych; — Szczeliny temperaturowe; — inne rodzaje szczelin; Nawierzchnia z betonu cementowego ma szereg zalet, z których najważniejsze to trwałość i wysoka ...
        Ostatnim etapem wykonania nawierzchni z płyt prefabrykowanych jest uszczelnienie szczelin wzdłużnych i poprzecznych. Firma ADS DROG-BUD jest gotowa do wykonania kompleksowych prac uszczelniających szczeliny w prefabrykowanych nawierzchniach ...
         Przy głębokości łuszczenia większej niż 10 mm , ale w granicach 40-50 mm wykonuje się naprawę nawierzchni cienkowarstwowej, łączącą frezowanie nawierzchni i stosowanie bez skurczu mieszanek naprawczych typu tiksotropowego z zawartością włókien ...
          Łuszczenie można przypisać typowym wadom nawierzchni cementowo-betonowej na lotniskach i drogach. Podczas obierania górnej warstwy betonu cementowego następuje oderwanie od powierzchni powłoki cienkich warstw betonu w postaci płyt o grubości 2-6 mm ...
           Charakterystyczne ubytki i zniszczenia twardych nawierzchni dróg to: łuszczenie się wierzchniej warstwy betonu cementowego, a mianowicie złuszczanie cienkich warstw betonu z powierzchni powłoki betonowej w postaci płatków o grubości 2-5 mm lub ...
           © 2024 ADS DROG-BUD
           Adres: Polska, Warszawa
           +48 732 080 741
           ads.drogbud@gmail.com