Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Przy budowie nawierzchni drogowych i lotniskowych jedną z warstw nawierzchni często występuje podbudowa z chudego betonu. Takie konstrukcyjne warstwy nawierzchni, w przeciwieństwie do podbudów wykonanych z materiałów niezwiązanych, mają szereg zalet: dużą trwałość, brak powstawania sieci spękań i osiadania nawierzchni. Szacunkowy okres użytkowania tego typu nawierzchni to 25 lat.Beton chudy uważany jest za beton ciężki następujących klas: C 8/10-C 12/15 otrzymywany przez zagęszczanie zapraw sztywnych za pomocą walców i płyt wibracyjnych.

Efekt oszczędności w budowie nawierzchni z chudego betonu uzyskuje się dzięki prostocie procesu technologicznego jej układania, zastosowaniu lokalnych materiałów obojętnych i surowców wtórnych, niskiemu zużyciu cementu, a także dzięki temu, że pozwala to na układanie górnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni bez przerwy technologicznej, która jest wymagana przy wykonaniu podbudowy z betonu drogowego. Zalety wykonania podbudowy z chudego betonu to większa wytrzymałość i jednorodność i mniejsze zużycie cementu niż przy wykonaniu podbudowy z materiałów obojętnych impregnowanych spoiwami mineralnymi.Przy doborze składu chudego betonu należy wziąć pod uwagę następujące warunki i wymagania:

 • Charakterystyki wytrzymałości na ściskanie w zakresie C8/10 – C12/15;
 • Wytrzymałość na rozciąganie w zakresie od 1,2 MPa do 2,4 Mpa;
 • Mrozoodporność od 50 do 100;
 • Wielkość kruszywa waha się w granicach dla drobnoziarnistego-do5 mm, gruboziarnistego-do 40 mm;
 • Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki;
 • Możliwość zastosowania dodatków uplastyczniających, ale nie więcej niż 5% całkowitej masy cementu;
 • Ograniczenie zawartości pyłu i cząstek gliny nie powinno przekraczać 10% masy całkowitej.


Najczęściej podczas budowy dróg nawierzchnie z warstwy chudego betonu mają grubość co najmniej 15-20 cm, w zależności od kategorii drogi i warunków klimatyczno-geologicznych. Beton chudy należy układać na dobrze zagęszczonym i wypoziomowanym podłożu. Mieszanka jest rozprowadzana i poziomowana za pomocą kompleksów do układania nawierzchni betonowych, profilarek, rozściełaczy asfaltu i po prostu za pomocą równiarek samojezdnych ze szczegółową kontrolą wzniesień. Zaleca się układanie mieszanki o szerokości chwytu nie większej niż 10 metrów i długości 40-50 metrów. Po czym następuje etap zagęszczania mieszanki za pomocą walców. Praca walców powinna trwać do momentu, gdy współczynnik zagęszczenia będzie nie mniejszy niż 0,98.Ostatnim etapem w procesie wykonania podbudowy z chudego betonu jest wykonanie dylatacji. Szczeliny dylatacyjne wycina się w odstępach 12-15 m w zależności od grubości warstwy podbudowy i na głębokość równą jednej trzeciej grubości warstwy. Szerokość komory szwów jest równa grubości dysku, cięte szwy nie muszą być uszczelniane.

Beton chudy jest używany w różnych dziedzinach budownictwa jako materiał do podbudów i fundamentów. Jest łatwy w produkcji, niedrogi i stanowi dobrą alternatywę, ponieważ ma wysoką wytrzymałość, mrozoodporność i wodoodporność.
Jeśli jesteś zainteresowany produktem wykonanie podbudowy z chudego betonu , możesz:
Połączenie:

Więcej z sekcji Budowa nawierzchni betonowych

  Głównym obszarem działalności firmy "ADS DROG-BUD" jest budowa betonowych nawierzchni dróg. Oferujemy wykonanie robót przy budowie dróg cementobetonowych w najkrótszym czasie, niezależnie od złożoności procesu budowlanego, z zachowaniem wszystkich ...
   Mocny, trwały, odporny na ścieranie cementobeton okazał się najlepszym materiałem do budowy dróg ulic miejskich i chodników. Złożona budowa dróg betonowych i podejście do kompleksowej naprawy ma wiele różnic, więc proces budowy dróg jest prawie w ...
    Firma "ADS DROG-BUD" od dawna ugruntowała swoją pozycję na rynku budowlanym jako niezawodny wykonawca nawierzchni cementobetonowych dróg i lotnisk. Łatwe na pierwszy rzut oka obiekty - pas startowy, autostrada, fartuchy dla samolotów, parkingi, ...
     Eksperci firmy "ADS DROG-BUD" posiadają ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie metod do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego. Jednym z kierunków jest wykonanie powłok betonowych metodą ręczną przy pomocy modułowych listew wibracyjnych i ...
      Praca centrów logistycznych wymaga użycia ciężkich pojazdów, odpowiednio pojawia się konieczność urządzenia na terenie centrów logistycznych trwałych nawierzchni z betonu, które mogą wytrzymać duże obciążenia od samochodów ciężarowych. ADS DROG-BUD ...
       Nowoczesne stacje paliw to całe kompleksy konstrukcji, w których można nie tylko zatankować samochód paliwem, ale także odpocząć, zjeść przekąskę, uporządkować samochód, spędzić noc (w przypadku samochodów ciężarowych), wszystkie te czynniki ...
       © 2024 ADS DROG-BUD
       Adres: Polska, Warszawa
       +48 732 080 741
       ads.drogbud@gmail.com