Urządzenie do deformacji połączeń w osłonie  Przy budowie chodników z betonu cementowego na drogach i lotniskach najważniejsza jest budowa dylatacji, które zapobiegają wnikaniu wilgoci do powłoki, a tym samym powstawaniu defektów (pęknięć) i zwiększają żywotność betonowej nawierzchni. Betonowa ...
  więcej
   Dylatacje przy budowie dróg i lotnisk metodą betonowania monolitycznego z pokryciem betonem cementowym powinny zapewniać równomierny rozkład obciążeń transportowych pomiędzy sąsiadującymi płytami i przyczyniać się do zmniejszenia naprężeń w płycie ...
   więcej
   © 2021 ADS DROG-BUD
   Adres: Rzeczpospolita Polska, Warszawa
   +48 73 208 07 41
   ads.drogbud@gmail.com