Wykonanie szczelin skurczowych w nawierzchniach betonowych

Wykonanie szczelin skurczowych w nawierzchniach betonowych Przy budowie nawierzchni z betonu cementowego na drogach i lotniskach najważniejsza jest budowa dylatacji, która zapobiega przenikaniu wilgoci do powłoki, a tym samym powstawaniu defektów (pęknięć), zwiększa żywotność betonowej nawierzchni.

Betonowa nawierzchnia jest cięta na poszczególne płyty o określonych wymiarach, w zależności od warunków klimatycznych, grubości warstwy betonu, obciążenia płyty. Szczeliny dylatacyjne są tak rozmieszczone, że płyty mogą się stosunkowo swobodnie poruszać, gdy temperatura spada, a beton kurczy się.

Firma "ADS DROG-BUD" jest najbardziej doświadczoną organizacją w zakresie budowy dylatacji do tej pory.Głównymi zadaniami w zakresie budowy połączeń są:
 1. Wycięcie szczelin dylatacyjnych na płycie monolitycznej cementobetonowej nawierzchni autostrady lub lotniska;
 1. Uszczelnianie połączeń za pomocą kitów bitumicznych z elastomerów bitumicznych.
Szczeliny dylatacyjne wycinane są za pomocą specjalnego frezu z użyciem tarcz diamentowych, gdyż beton ma określoną wytrzymałość. Początkowo wykonuje się wąskie szczeliny (początkowe nacięcia) o głębokości 1/4-1/3 grubości warstwy betonu, gdy beton ustali wytrzymałość 7 MPa (w zależności od warunków atmosferycznych może to trwać od 4 -6 godzin w gorące dni do 24 godzin w zimne i wilgotne dni). W dalszej kolejności od tego szwu w dół powstaje pęknięcie w trakcie rozciągania środnika betonowego, co pozwala uporządkować charakter powstawania pęknięć i wykluczyć ich pojawienie się na powierzchni. Po kilku dniach, kiedy beton osiągnie określoną wytrzymałość, komora dylatacyjna (rowek) o określonej szerokości i głębokości jest cięta za pomocą zestawu przegubowych tarcz diamentowych. Końcowym etapem cięcia połączeń ściskanych jest fazowanie komory szwu.Szwy poprzeczne są cięte prostopadle do osi wzdłużnej powłoki. Szew wzdłużny jest linią ciągłą umieszczoną w środku powłoki.

Przed wypełnieniem rowka dylatacji przygotowuje się je poprzez wykonanie następujących czynności:

- Płukanie wodą pod ciśnieniem bezpośrednio po cięciu;

- Czyszczenie zabrudzeń i pozostałości po produktach do cięcia;

- Wydmuchiwanie sprężonym powietrzem o temperaturze nie przekraczającej +60°C.

Po przygotowaniu rowka szwu na jego dnie układa się sznurek odpowiadający wymaganiom projektowym. Następnie wykonuje się warstwę podkładową w celu zwiększenia przyczepności kitu do ścian rowka.

Wypełnienie rowków uszczelniaczem, powinno być wykonane bez przelewu z utworzeniem wklęsłych łąk.

Wady, które występują jeżeli szwy nie są ułożone prawidłowo: powstawanie pęknięć, ich dalszy wpływ na pracę powłoki i koszty naprawy itp.
Jeśli jesteś zainteresowany produktem wykonanie szczelin skurczowych w nawierzchniach betonowych , możesz:
Połączenie:

Więcej z sekcji Dylatacje w nawierzchniach betonowych

  Dylatacje przy budowie dróg i lotnisk metodą betonowania monolitycznego z pokryciem betonem cementowym powinny zapewniać równomierny rozkład obciążeń transportowych pomiędzy sąsiadującymi płytami i przyczyniać się do zmniejszenia naprężeń w płycie ...
   Najważniejszą cechą uszczelniaczy na zimno jest zachowanie swoich właściwości deformacyjnych w warunkach niskiej temperatury powietrza, co daje możliwość stosowania ich we wszystkich strefach klimatycznych przy ujemnych temperaturach. Firma ...
   © 2024 ADS DROG-BUD
   Adres: Polska, Warszawa
   +48 732 080 741
   ads.drogbud@gmail.com