Redukcja hałasu w nawierzchniach betonowych

Redukcja hałasu w nawierzchniach betonowych Obecnie bardzo ważną cechą betonowych nawierzchni drogowych jest zdolność tłumienia hałasu generowanego przez ruch drogowy. Efektem technologicznym jest również uzyskanie nawierzchni, zmniejszającej poziom hałasu komunikacyjnego. Wysoki poziom hałasu to negatywny wpływ zarówno na ludzi, jak i całe środowisko. Przy 55 dB jest postrzegany jako nieprzyjemny, a przy 65 dB już jako nieznośny dźwięk. Ludzie narażeni na długotrwałe narażenie na hałas cierpią na różnego rodzaju poważne zaburzenia zdrowia. Szacuje się, że u 80 procent Europejczyków choroby są wynikiem nadmiernego hałasu. Liczbę Europejczyków narażonych na hałas szacuje się na 170 mln zł. Konsekwencją są również wysokie koszty ekonomiczne, czyli straty wynikające z narażenia na hałas (leczenie, spadek wydajności pracy, spadek wartości nieruchomości w rejonie dróg itp.), sięgające 38 mld euro rocznie.Jedną z metod redukcji hałasu z poruszających się pojazdów (oprócz ograniczenia ruchu i jego prędkości) jest zastosowanie firmą ADS DROG-BUD technologii tak zwanych "cichych nawierzchni drogowych". Całkowite tłumienie hałasu komunikacyjnego nie jest możliwe, dlatego pod tym pojęciem rozumie się możliwość znacznego obniżenia jego poziomu. Zastosowanie takich powłok prowadzi do zmniejszenia poziomu hałasu komunikacyjnego o 3-5 db.Stosowane nawierzchnie cementowo-betonowe autostrad wymagają specjalnej obróbki powierzchni podczas budowy-teksturowania, powodującą zwiększony poziom hałasu w transporcie. Przeprowadzono badania nad opracowaniem tekstur o niskim poziomie hałasu odzieży cementowo-betonowej. Pewien efekt uzyskuje się, gdy stosuje się go w górnych warstwach drenujących asfaltowych mieszanek o dużych porowatościach, układając porowate warstwy betonu. Obecnie ADS DROG-BUD stosuję technologie, pozwalającą uzyskać drogi o obniżonym poziomie hałasu, ale jednocześnie o zwiększonym współczynniku przyczepności, w tym w niesprzyjających warunkach pogodowych. Na przykład stosuje się beton cementowy o powierzchni w postaci "otwartego" kruszonego kamienia, technologię nakładania tekstury wzdłużnej za pomocą specjalnego narzędzia diamentowego. Zastosowanie betonu cementowego w budownictwie drogowym może obejmować, oprócz budowy nowych nawierzchni drogowych, budowę poszczególnych pasów ruchu, wymianę istniejących pasów na beton cementowy, przebudowę poboczy.

Rozwiązania te są z powodzeniem stosowane w Ameryce Północnej i Europie, w innych regionach, zapewniając wysoką jakość powłoki na równość powierzchni, odporność na poślizg i niższy poziom hałasu.
Jeśli jesteś zainteresowany produktem redukcja hałasu w nawierzchniach betonowych , możesz:
Połączenie:

Więcej z sekcji

  Wybierając materiał budowlany, niewiele osób myśli o jego wpływie na środowisko. Konsumenci są bardziej zainteresowani tym, jak ten lub inny materiał wpłynie na niego i zdrowie jego bliskich. Zespół firmy ADS DROG-BUD myśli o wykorzystaniu ...
   Wszyscy wywieramy wpływ na środowisko naszej planety: kiedy jeździmy samochodem lub podróżujemy samolotem, a nawet kiedy robimy zakupy.Od 1970 r.ilość emisji dwutlenku węgla do atmosfery wzrosła dwukrotnie. Każdy z nas może wziąć udział w ...
   © 2024 ADS DROG-BUD
   Adres: Polska, Warszawa
   +48 732 080 741
   ads.drogbud@gmail.com