Ekologia i nawierzchnie betonowe


Ekologia i nawierzchnie betonowe  Wybierając materiał budowlany, niewiele osób myśli o jego wpływie na środowisko. Konsumenci są bardziej zainteresowani tym, jak ten lub inny materiał wpłynie na niego i zdrowie jego bliskich.

Zespół firmy ADS DROG-BUD myśli o wykorzystaniu materiałów w budownictwie kapitałowym i pracach naprawczych, poprawiających środowisko.

Jednak dzisiaj istnieje wiele materiałów budowlanych, które, choć pośrednio, nadal mają pozytywny wpływ na ogólny stan ekologii na Ziemi. Jednym z takich materiałów jest beton. Beton obecnie uważany za prawie jedyny materiał budowlany, zajmujący wiodącą pozycję pod względem masowego wykorzystania w budownictwie cywilnym i przemysłowym. Przy użyciu mieszanek betonowych różnych marek wznoszone są prawie wszystkie budynki i budowle. Ich bezpieczeństwo dla środowiska i ludzi nie budzi wątpliwości nawet najbardziej gorliwych przeciwników tego materiału. Betonowe drogi są bezpieczniejsze dla ekologii. Ich głównym składnikiem jest сement wykonany z wapienia i gliny. Nie zawiera produktów ropopochodnych i nadaje się do pełnego recyklingu.Zastosowanie mieszanek betonowych w konstrukcjach dróg pozwala zaoszczędzić na oświetleniu autostrad, ponieważ betonowa nawierzchnia dobrze odbija światło. Powłoki betonowe są w stanie odbijać światło, dzięki czemu można wydać 27% mniej energii elektrycznej na oświetlenie ulic.

Ponadto samochody poruszające się po betonowych drogach spalają mniej paliwa, którego produkty spalania negatywnie wpływają na środowisko. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, które dowodzą, że podczas jazdy po betonowych drogach transport zużywa o 11% mniej paliwa niż podczas jazdy po asfalcie. Tradycyjnie uważa się również, że jazda na drodze cementowo-betonowej jest głośniejsza niż na drodze asfaltowej. Ważne jest, aby nie mylić starych dróg z nowoczesnymi: ich poziom hałasu zależy od górnej warstwy. Jeśli powierzchnia betonu ma nacięcie poprzeczne-jest naprawdę nieco głośniejsza. Ale nowe nawierzchnie (zwane nagim wypełniaczem) mogą sprawić, że droga będzie jeszcze cichsza niż asfalt, co pozwala zmniejszyć hałas w środowisku miejskim o 3-5 decybeli.

Nie można nie zauważyć przyjazności dla środowiska powłok cementowo-betonowych ze względu na możliwość pełnego recyklingu i wtórnego wykorzystania wszystkich składników powłoki pod koniec jej żywotności.

Konstrukcje betonowe są nie tylko bezpieczne dla ludzi, ale także mogą odgrywać rolę czynnika ochronnego. Nowoczesne technologie produkcji mieszanek betonowych zakładają wprowadzenie do nich specjalnych dodatków, które zapobiegają przenikaniu i gromadzeniu się chlorków w konstrukcjach-substancji niebezpiecznych dla ludzi, po osiągnięciu wysokiego stężenia.
Jeśli jesteście zaintersowani opisanymi w artykule towarami lub usługami możecie:
Połączenie:
© 2022 ADS DROG-BUD
Adres: Polska, Warszawa
+48 732 080 741
ads.drogbud@gmail.com