Remont i przebudowa drog i lotnisk  W przypadku, gdy naprawa nie jest zalecana ani z punktu widzenia konserwacji, ani z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, stosuje się wymianę betonowych odcinków nawierzchni na pełną grubość powłoki. Wymiany płyt na całą grubość powłoki ...
  więcej
   Pęknięcia są powszechnym rodzajem defektów w nawierzchni cementobetonowej. Przyczyn powstawania powłok jest wiele: zaburzenie procesu technologicznego w konstrukcji powłoki, wpływ czynników atmosferycznych i klimatycznych, osiadanie podłoża, ...
   więcej
    Szczeliny dylatacyjne na nawierzchniach dróg wymagają okresowej konserwacji w trakcie eksploatacji, a po pewnym czasie pojawia się potrzeba ich naprawy i wymiany. Wynika to z wpływu czynników eksploatacyjnych i pogodowych oraz klimatycznych na ...
    więcej
     Wady - miejscowe zniszczenie powłoki, mające postać wgłębienia o ostro zaznaczonych krawędziach, zorganizowane w wyniku zniszczenia materiału powłoki pod wpływem obciążeń dynamicznych statków powietrznych i urządzeń specjalnych. Takie wady obejmują ...
     więcej
      Łuszczenie się - łuszczenie się cienkich warstw powierzchni powłoki na dużych powierzchniach, za główną przyczynę występowania uważa się niski stopień przyczepności kamienia cementowego do kruszyw, wynikający ze złej jakości materiałów lub ...
      więcej
       W niektórych przypadkach konieczny jest lokalny demontaż nawierzchni dróg, lotnisk przy głębokości górnej warstwy chodnika lub jej części. Potrzeba rozwiązania takich problemów pojawia się w przypadku lokalnej naprawy chodnika, łatania, gdy nie jest ...
       więcej
        ADS DROG-BUD świadczy usługi budowlane: — Szczeliny dylatacyjne; — Kompresja szwów; — Szwy temperaturowe; — inne rodzaje połączeń; Powłoka cementobetonowa ma szereg zalet, z których najważniejsze to trwałość i wysoka wytrzymałość, a jednocześnie ma ...
        więcej
        © 2021 ADS DROG-BUD
        Adres: Rzeczpospolita Polska, Warszawa
        +48 73 208 07 41
        ads.drogbud@gmail.com